Naša spoločnosť realizuje systém merania a regulácie, ktorý pomocou rôznych snímačov sleduje údaje ako sú teplota, vlhkosť, prietok a pod. Tento systém v sebe nesie najmä výhodu šetrenia nákladov, komfortnú správu systémov vykurovania či vzduchotechniky ako aj mnohé iné. Pre dosiahnutie maximálnych výhod a úspor nákladov sa tento systém často krát prepája so systémom inteligentného riadenia budov, vďaka čomu sa zvýši nie len úroveň komfortu ale aj automatizácie a kontroly jednotlivých systémov.

Charakteristika:

  • Monitoring prostredia
  • Termoregulačné funkcie
  • Prepojenie so systémami riadenia budov
  • Integrácia subsystémov
  • Automatizácia riadenia
  • Úspora energie

  • Systém merania a regulácie sleduje a zhromažďuje údaje z rôznych snímačov (teploty, vlhkosti, prietoku ...) za účelom ich spracovania a vyhodnocovania. Spolu so systémami inteligentného riadenia budov dokáže ušetriť nemalé náklady na spotrebe energie a prináša komfortnú správu systémov vykurovania a vzduchotechniky ako aj merania spotreby elektrickej energie a iné.