ELEKTROINŠTALÁCIE

Naša činnosť spočíva nielen v opravách jestvujúcej elektroinštalácie, ale i v montáži elektrického vedenia do novostavieb, v preventívnej údržbe bleskozvodov, elektroúdržbe budov, ale aj v odborných prehliadkach (revíziách) elektroinštalácií a bleskozvodov. Zistené nedostatky dokážu naši odborní zamestnanci odstrániť priamo na mieste. Väčšie závady odstránime po dohode s majiteľom objektu.

Ponúkame:

 • Kompletné elektroinštalácie bytových aj nebytových domov, rodinných domov, polyfunkčných domov, priemyselných hál, obchodných i kancelárskych priestorov a rôznych iných stavebných objektov
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených elektrických zariadení
 • Opravy, údržba a servis elektrických zariadení
 • Inštalácia, pripojenie elektrických spotrebičov
 • Realizácia elektrických prípojok
 • Výroba a montáž elektrických rozvádzačov
 • LED osvetlenie interiér – exteriér
 • Dodanie elektroinštalačného materiálu
 • Odstraňovanie elektrických porúch
 • Rekonštrukcia elektroinštalácie
 • Demontáž elektroinštalácie
 • BLESKOZVODY

  Pri údere blesku do chráneného objektu bleskozvody sprostredkujú jeho bezpečný zvod priamo do zeme.


  Ponúkame:

 • Projektovanie aktívnych a pasívnych bleskozvodov
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba
 • Meranie zemného odporu
 • Záručný a pozáručný servis
 • Odborne prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov