Naše služby:

REVÍZIE

 • revízie elektrických inštalácií
 • revízie systémov ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvody)
 • revízie elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky
 • revízie elektrického ručného náradia
 • revízie elektrických častí strojov
 • výkonávanie pravidelných kontrol, údržby a čistenia elektrickej inštalácie
 • odstraňovanie zistených závad po vykonaných revíziách na elektrických zariadeniach, ale aj odstraňovanie vačšiny stredne závážnych závad a nedostatkov počas revízie
 • PROJEKTOVANIE

 • projektovanie elektroinštalácií priemyselných objektov a hál
 • projektovanie elektrických rozvodov nových obytných zón
 • projektovanie bleskozvodov
 • projektovanie elektroinštalácií rodinných domov pre územné a stavebné povolenie, porealizačný projekt elektroinštalácie potrebný pre kolaudáciu rodinného domu a iných objektov.