Naše služby:

  • projektovanie sietí ( metalické, optické)
  • dodávku a inštaláciu pasívnej časti štruktúrovaného kabelážneho systému
  • dodávku, inštaláciu a oživenie aktívnej časti štruktúrovaného kabelážneho systému
  • certifikačné meranie siete

  • Firma Elektroinštalácie Poprad s r.o. Vám ponúka kabelážne systémy podľa normy ISO/IEC 11802 (Základná medzinárodná norma o univerzálnych kabelážnych systémoch pre prenos dát, hlasu, obrazu a nízkonapäťových signáloch v budovách a areáloch. Norma rieši výkonostné triedy metalickej kabeláže Category 5e -100MHz, Category 6 - 250MHz a Category 7 - 600MHz.)